Breadcrumbs

Nova normativa PUC
Lun, 01/06/2020 - 12:00

El PUC és el servei de Préstec Unificat Consorciat de les biblioteques universitàries catalanes.

La nova normativa ha entrat en vigor l’1 de gener de 2020.

Suposa una millora de les condicions:

  • Mateixes condicions per a totes les tipologies d’usuaris del PUC.
  • Mateixes condicions per a totes les tipologies documentals (impresos i audiovisuals).
  • Augment del nombre de documents del PUC a 10 (abans 4 o 8, segons tipus d’usuari).
  • Augment dels dies de préstec a 21 (abans 5, 10 o 20 segons tipus de document i segons tipus d’usuari).
  • Augment de les renovacions a 6 (abans 4).

Podeu trobar més informació aquí