Breadcrumbs

Nous material divulgatius sobre accés obert

La UNESCO ha publicat recentment dos conjunts de materials divulgatius sobre accés obert dirigits a dos tipus de públic: estudiants de biblioteconomia i investigadors.

Els materials per a investigadors porten per títol "Open Access for Researchers" i s'estructuren en cinc mòduls. El primer d'ells és una introducció a la comunicació científica en què es descriu la història de les revistes científiques i s'expliquen aspectes com la revisió per parells o la crisi per l'increment del preu de subscripció de les revistes (serials crisis).

El segon mòdul se centra en l'accés obert, comparant els avantatges i inconvenients de les rutes verd i daurada, el model híbrid, la identificació de les principals organitzacions que treballen per l'accés obert (INASP, JISC, SPARC, etc.) i la descripció dels principals mandats institucions, governamentals i d'agències de finançament.

El tercer mòdul se centra en els drets d'autor i explica conceptes com la propietat intel·lectual, la propietat industrial, les marques o les característiques de les llicències Creative Commons.

El quart dels mòduls dirigits a investigadors tracta de les mètriques per a l'avaluació de la ciència: índexs de citacions, indicadors bibliomètrics, altmétricas, etc., si bé també inclou un apartat final sobre programes per a la gestió de referències bibliogràfiques (Mendeley, Zotero , etc.).

El mòdul final inclou recomanacions per als investigadors sobre la disseminació dels resultats de la seva investigació, abordant aspectes com ara el procés de revisió o l'ús de les xarxes socials per a la disseminació de resultats científics, i prestant una especial atenció, com no podia ser d'una altra manera, a la difusió en accés obert.

 

Neurociència: aprenentatge i salut

Amb motiu de la Jornada d’Actualització per a Centres de Pràctiques, que se celebra a la FPCEE de la Universitat Ramon Llull el 6 de març de 2015, la Biblioteca ha  muntat una exposició de llibres i ha elaborat una guia per donar a conèixer el seu fons relacionat amb la neurociència i la seva contribució al coneixement del comportament humà.

 

Novetats destacades de Mendeley

Mendeley ha afegit l’opció per combinar estil de citació amb llengua a la bibliografia. La darrera versió del Desktop (1.13.4) incorpora aquesta novetat. Si triem un estil (per exemple NLM, per defecte en anglès) ara podem dir-li que generi la bibliografia en una altra llengua (ex:   Recuperat de:     enlloc de    Available from: ). 
Per poder fer aquest canviSi aneu al Desktop > View > Citation Style > More Styles veureu que a la part inferior de la pestanya Installed apareix el desplegable “Citation and Bibliography Language” amb 50 opcions (entre elles: català i castellà).

També ha canviat la interfície de "my library" a la versió web del Mendeley.

Páginas