Guias de recursos

Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte

Resiliencia
25/03/2015
La resiliència és la capacitat que té una persona per a resistir i superar situacions negatives i traumàtiques. Les persones que tenen aquesta capacitat s’anomenen resilients. Els infants resilients són aquells que tot i haver viscut situacions de risc i desfavorables pel seu desenvolupament, s’han convertit en adults responsables, feliços i emocionalment estables. En aquest sentit, les escoles juguen un paper molt important per que han de ser conscients de la influència que tenen en el desenvolupament emocional i social dels nens que vénen d’un entorn familiar i social desfavorable, essent el que s’anomena la resiliència educativa. Presentem aquesta guia amb el recull de documents que tenim a les biblioteques URL sobre aquest tema. També hem fet una tria d’enllaços i blogs relacionats amb la resiliència i, finalment, presentem unes entrevistes a persones especialitzades en aquesta matèria.