Guias de recursos

Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte

Psicoterapia
03/06/2013

En motiu de la 29è Congrés Anual de la Society for the Exploration of Psychoterapy Integration (SEPI) , que es celebrarà a la FPCEE de la Universitat Ramon Llull del 7 al 9 de juny del 2013, la Biblioteca ha elaborat aquesta guia per donar a conèixer el seu fons relacionat amb la psicoteràpia i altres matèries afins. Primerament, us oferim les cerques que podeu fer al catàleg de les biblioteques de la Universitat Ramon Llull sobre aquesta matèria. Tot seguit, trobareu el llistat de revistes sobre psicoteràpia a les que teniu accés des de la Biblioteca de Blanquerna. Després, les bases de dades especialitzades a les que també estem subscrits. Finalment, la bibliografia que disposa la Biblioteca generada per membres de la nostra comunitat universitària que participen en l’ esmentat congrés. Esperem que aquesta guia sigui del vostre interès.