Guias de lectura

Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte

Enfermedad de Alzheimer
19/09/2013
La malaltia d'Alzheimer és la més comuna de les demències. És una malaltia progressiva i degenerativa del cervell per a la cual no existeix recuperació. Lentament, ataca les cèl•lules nervioses de tota l'escorça cerebral, deteriorant així les capacitats de la persona de controlar les emocions, reconèixer errors i patrons, coordinar el movimient i recordar. Al final, la persona perd tota la memoria i el funcionament mental.