Breadcrumbs

Noticies

Nova Guia de Lectura : “La mort i el dol en el context educatiu, un recorregut de 20 anys”

Guia de lectura

La Biblioteca amb motiu de la Jornada “La mort i el dol en el context educatiu, un recorregut de 20 anys” que se celebra a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport el dia 3 d’octubre de 2015 ha elaborat una guia de lectura que podeu consultar aquí.

La biblioteca també col·labora en l’exposició a l’entrada de l’auditori

Nous material divulgatius sobre accés obert

La UNESCO ha publicat recentment dos conjunts de materials divulgatius sobre accés obert dirigits a dos tipus de públic: estudiants de biblioteconomia i investigadors.

Els materials per a investigadors porten per títol "Open Access for Researchers" i s'estructuren en cinc mòduls. El primer d'ells és una introducció a la comunicació científica en què es descriu la història de les revistes científiques i s'expliquen aspectes com la revisió per parells o la crisi per l'increment del preu de subscripció de les revistes (serials crisis).

El segon mòdul se centra en l'accés obert, comparant els avantatges i inconvenients de les rutes verd i daurada, el model híbrid, la identificació de les principals organitzacions que treballen per l'accés obert (INASP, JISC, SPARC, etc.) i la descripció dels principals mandats institucions, governamentals i d'agències de finançament.

El tercer mòdul se centra en els drets d'autor i explica conceptes com la propietat intel·lectual, la propietat industrial, les marques o les característiques de les llicències Creative Commons.

El quart dels mòduls dirigits a investigadors tracta de les mètriques per a l'avaluació de la ciència: índexs de citacions, indicadors bibliomètrics, altmétricas, etc., si bé també inclou un apartat final sobre programes per a la gestió de referències bibliogràfiques (Mendeley, Zotero , etc.).

El mòdul final inclou recomanacions per als investigadors sobre la disseminació dels resultats de la seva investigació, abordant aspectes com ara el procés de revisió o l'ús de les xarxes socials per a la disseminació de resultats científics, i prestant una especial atenció, com no podia ser d'una altra manera, a la difusió en accés obert.

 

Pàgines