Breadcrumbs

Sala de treball

La sala ofereix espai per a un sol grup de 13 persones i la possibilitat de dividir-se en dos espais, un per a un grup de 8  i un altre per a un de 5 persones amb la finalitat de permetre realitzar treballs i activitats acadèmiques i/o docents en grup sense necessitat de sortir de la biblioteca. D'aquesta manera es pot fer ús del fons d'aquesta i també permet als usuaris treballar conjuntament sense molestar als altres.

La ubicació no és gratuïta: implica la utilització de material o serveis oferts per la biblioteca, en cap cas pot considerar-se com un espai de reunió que substitueixi altres equipaments (seminaris, despatxos, etc.)

Aquesta sala de treball disposa de connexió wifi, endolls, pissarres, així com de quatre taules que es poden combinar de diferents maneres segons les necessitats.  Els alumnes de Blanquerna, si ho sol·liciteu al taulell de préstec, podeu disposar d’un ordinador portàtil per treballar.

La sala també disposa d'una pantalla que s'usarà només quan es realitzin cursos o presentacions sota la supervisió d'un responsable.

Poden fer ús d'aquesta sala tots els estudiants, professorat i PAS de la Fundació Blanquerna (o persones expressament autoritzades per la Biblioteca) que l'hagin reservada amb antelació.
Els estudiants de la URL en podran fer ús si està disponible, però no podran reservar-la.

Per tal de reservar aquesta sala de treball cal notificar-ho al personal de la biblioteca. Es poden fer les reserves personalment, per telèfon (93.253.30.30) o bé per correu electrònic (prestec_bca_fpcee@blanquerna.url.edu). En aquest darrer supòsit no es fa efectiva la reserva fins que s'hagi enviat un missatge de confirmació per part de la biblioteca. Per tal de fer la reserva caldrà deixar el nom i DNI d'una persona responsable. Les reserves es poden fer amb una antelació màxima de 3 dies.

Aquesta sala es podrà reservar un màxim de dues hores diàries, que es podran ampliar sempre que no estigui reservada per un altre grup.

Si s'ha fet una reserva i no interessa, cal anul·lar-la amb la màxima antelació possible. En qualsevol cas, passats 15 minuts de l'hora establerta per la reserva aquesta podrà ser ocupada per un altre grup que ho sol·liciti.

Els grups de treball hauran de ser d'un mínim de dues persones.

Malgrat ser un espai separat de la resta de la biblioteca, dins aquesta sala caldrà mantenir-hi l'ordre, silenciar els mòbils i no es podrà alçar la veu, ni menjar. Si algun grup no respecta aquestes normes podrà ser desocupat de la sala immediatament.

La sala s'ha de deixar en les mateixes condicions en què s'ha trobat. Els llibres que s'hauran consultat caldrà deixar-los en els carros de la biblioteca.