Breadcrumbs

Journal Citation Reports
dl., 07/02/2018 - 11:15

Aquesta setmana s’ha fet pública l’edició del Journal Citation Reports corresponent a 2017. L’eina de Clarivate Analytics ofereix una classificació de les revistes científiques basada en el Journal Impact Factor i en les cites rebudes per les publicacions.

Podeu consultar la base de dades aquí