Guies de recursos

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Avaluació qualitat docent universitària
04/04/2012
La Biblioteca col•labora amb la revista Aloma de la Facultat, que dedica el Núm. 29 del 2011 a la millora de la qualitat docent universitària en el marc del nou pla d’estudis – Bolonya. A la següent guia oferim un recull d’enllaços nacionals i internacionals d’institucions relacionades amb l’àmbit de l’avaluació de la qualitat docent.
Nacional
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat al sistema universitari català. Té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis).
ANECA (Programa de Convergencia Europea)És una fundació estatal. El seu objectiu és contribuir a la maílla de la qualitat del sistema d’educació superior mitjançant l’avaluació, certificació i acreditació dels ensenyaments, professorat i institucions. La seva missió és donar una garantía externa de qualitat al sistema universitari i contribuir a la seva constant millora.
Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)És l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat en matèria d'universitats. Integra representants de totes les universitats públiques catalanes i de les privades reconegudes pel Parlament de Catalunya. El seu objectiu principal és facilitar la coordinació entre la comunitat universitària i l'Administració educativa.
CRUE Conferencias de Rectores de las Universidades Españolas)La CRUE és una associació sense ànim de lucre formada per universitats públiques i privades espanyoles. Actualment estan integrades 50 universitats públiques i 25 privades. Té un apartat dedicat a l’EEES, on trobem informació sobre el sistema educatiu universitari i legislació entre d’altres.
Ministerio de EducaciónDisposa d’un apartat dedicat a l’Educació Superior Universitària, on trobem tota la legislació vigent, els terminis d’aplicació del Pla Bolonya, beques, subvencions, formació permanent pel professorat etc.
Internacional
European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE)EURASHE aplega tant universitats, instituts politècnics, col•legis, escoles de postgrau, com centres de recerca universitaris la missió dels quals és dirigida a la formació de professionals d’alt nivell. Es va fundar en una reunió celebrada a Patres (Grècia), el 1990, per tal de potenciar l’excel•lència de l’educació superior, tant de les institucions dels estats membres de la Unió Europea com d’altres països europeus.
European Network for Quality Assurance (ENQA)L’Associació Europea de Garantia de Qualitat en l'Educació Superior) difon informació, experiències i bones pràctiques en matèria d'assegurament de la qualitat (QA) en l'educació superior a les agències europees de garantia de qualitat, les autoritats públiques i els centres d'educació superior.La seva missió és contribuir de manera significativa al manteniment i millora de la qualitat de l'educació superior europea a un nivell alt, i per actuar com una important força impulsora per al desenvolupament de la garantia de qualitat en tots els països signataris de Bolonya.
European Quality Assurance Register in Higher Educations (EQAR)EQAR ha estat fundada per l'ENQA , ESU , EUA i EURASHE , els òrgans de representació europea d'agències d'assegurament de la qualitat, estudiants, universitats i altres institucions d'educació superior, respectivament, per augmentar la transparència d'assegurament de la qualitat en l'educació superior a tot Europa. EQAR publicarà i gestionaran un registre de les agències de garantia de qualitat de complir substancialment amb els Criteris i Directrius Europeus per a la Garantia de Qualitat (ESG) per proporcionar al públic informació clara i fiable sobre les agències de garantia de qualitat que operen a Europa. El registre estarà basat en la web i de lliure accés.
European University Association (EUA)L'Associació d'Universitats Europees (EUA) és la veu principal de la comunitat d'educació superior a Europa. EUA està oberta a les diferents universitats i conferències nacionals de rectors, així com associacions i xarxes d'institucions d'educació superior.S’encarrega d’organitzar iniciatives destinades a enfortir el desenvolupament de les universitats. Aquestes activitats inclouen el diàleg sobre polítiques, conferències, tallers, projectes i serveis més específics com el Programa d'Avaluació Institucional , així com un servei independent que es dedica a la formació doctoral.
EurydiceEurydice és un portal on hi ha informació sobre el sistema educatiu europeu i un anàlisi dels sistemes i politiques educatives.
Network of Universities from the Capitals of Europe (UNICA)UNICA és una xarxa de 43 universitats de les capitals d'Europa, amb una força combinada de més de 120.000 empleats i estudiants 1.500.000. La seva funció és promoure l'excel • lència acadèmica, la integració i la cooperació entre les universitats membres de tot Europa. S'intenta més ser una força impulsora en el desenvolupament del procés de Bolonya i per facilitar la integració de les universitats d'Europa Central i Oriental en l'espai europeu d'educació superior. Per assolir els seus objectius UNICA articula el punt de vista de les universitats membres de les institucions europees i governs nacionals, regionals i municipals. Proporciona als seus membres informació sobre les iniciatives i programes europeus, i els dóna suport en els projectes de cooperació.També proporciona un fòrum en el qual les universitats poden reflexionar sobre les demandes d'un canvi estratègic en la investigació universitària, l'educació i l'administració.
PloteusPortal informatiu que té per objectiu ajudar els estudiants, professors, persones a la recerca de feina, treballadors, a trobar informació sobre els estudis a Europa.
The National Unions of Students in Europe (ESU)Unió d'Estudiants Europeus (ESU) és una organització que agrupa a 45 Associacions Nacionals d'Estudiants (NUS) de 38 països (desembre 2010). El seu objectiu és representar i promoure els interessos educatius, socials, econòmics i culturals dels estudiants a nivell europeu a tots els òrgans i en particular la Unió Europea, Grup de Seguiment de Bolonya, el Consell d'Europa i la UNESCO.