Guies de recursos

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Fracàs escolar
15/02/2017

El fracàs escolar és una de les problemàtiques que més preocupen als diferents sistemes educatius. Múltiples factors contribueixen a que un determinat nombre d’alumnes no acabi les etapes escolars obligatòries i abandonin els estudis. A través d’aquesta guia presentem un recull de cerques bibliogràfiques on trobareu documents que tenim a les biblioteques URL sobre aquest tema. D'altra banda, també hem afegit alguns enllaços a webs de diferents organismes oficials que elaboren programes per reduir el fracàs. Esperem que aquesta guia sigui del vostre interès.

Per poder consultar els enllaços a Discovery primer us heu de loginar a " El meu compte "

Cerques al catàleg
Discovery (Eina de descoberta de la biblioteca)
Enllaços
Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018El Govern de la Generalitat de Catalunya promou i lidera una ofensiva de país a favor de l’èxit escolar, que vol implicar i comprometre tota la societat catalana. Amb l’objectiu de millorar els resultats educatius i reduir les taxes de fracàs escolar i d’abandó dels estudis, el Departament d’Educació ha elaborat aquest pla.
Plan para la reduccción del abandono educativo trempranoAquest pla elaborat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno Español vol donar continuïtat als plans de reducció de l’abandó dels estudis mitjançant la cooperació entre les diferents administracions educatives. Pretén aconseguir el compromís d’Espanya respecte al Marc Estratègic per a la Cooperació Europea en l’Àmbit de l’Educació i la Formació(ET2020).
Programa Èxit (Ajuntament de Barcelona)Amb l’objectiu prioritari de reduir els nivells de fracàs actuals i assolir l’èxit escolar per a tothom, el Consorci d’Educació de Barcelona ha elaborat el projecte Èxit que dóna suport als centres educatius de la ciutat tant fent reforç escolar com organitzant tallers i metodologies competencials per a l’atenció a la diversitat i la diversificació curricular als grups d’alumnes que tenen més dificultats.
Projecte singularEls projectes singulars són experiències educatives per a alumnes de final de l’Educació Secundària Obligatòria (3r i 4t d'ESO) amb l'objectiu que assoleixin l'èxit escolar. La finalitat principal d'aquestes experiències és que els alumnes no abandonin el sistema educatiu o bé s’hi reintegrin i adquireixin les competències bàsiques.