Guies de recursos

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Olimpisme
12/05/2016
"L'Esperit Olímpic exalta i uneix en un conjunt equilibrat les qualitats del cos, de la ment i de la voluntat.” Pierre de Coubertin, iniciador de l'Olimpisme modern. A través d’aquesta guia presentem un recull de cerques bibliogràfiques on trobareu documents que tenim a les biblioteques URL sobre aquest tema. D'altra banda també hem afegit alguns enllaços webs a diferents organismes oficials.