Guies de recursos

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Educació, societat i pau
08/03/2017

Amb motiu de la II Jornada de Cinema “ Educació, Societat i Pau ” que se celebra a la Facultat el divendres 17 de març del 2017, la Biblioteca ha elaborat aquesta Guia de Recursos. La guia recull els documents que tenim al nostre fons sobre Educació per a la pau, així com els enllaços a una sèrie d’entitats i organismes que treballen sobre aquest tema. Per últim, trobareu el llistat de pel·lícules, algunes visionades durant la Jornada.
A la Biblioteca trobareu una exposició dels materials disponibles sobre el tema.

Cerques al catàleg
Organismes que treballen per l’educació per a la pau
Construïm la pauBlog del Dia Escolar de la Noviolència i la Pau. Ofereix recursos per a l’educació per a la pau a les escoles.
EduAlterXarxa de recursos sobre la pau, el desenvolupament i la interculturalitat.
Educació per a la pau (Departament d’Ensenyament)Projecte de convivència i èxit educatiu elaborat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per tal de que el currículum s'imparteixi d'acord amb els valors propis d'una cultura de pau.
Escola de cultura de la pau (UAB)L’ECP té l’objectiu de promoure i desenvolupar els coneixements, valors i actituds de l'educació per la pau socio-crítica entre les persones de dins i fora de la comunitat universitària.
FundipauL’associació Fundipau ofereix una sèrie de recursos educatius per treballar l’educació per a la pau. Entre aquest recursos destaca un llistat de pel·lícules sobre el tema.
Institut Català Internacional per la PauCreat pel Parlament de Catalunya a finals del 2007, com a desplegament del previst a la Llei de Foment de la Pau. La finalitat bàsica és promoure la cultura de la pau a Catalunya i al món, promoure la resolució pacífica i la transformació dels conflictes i fer que Catalunya tingui un paper actiu com agent de pau.
Pel·lícules sobre pau (disponibles a les biblioteques de la URL o a través del PUC)