Guies de recursos

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Innovació pedagògica amb suport tecnològic
09/07/2013
Us presentem la guia temàtica sobre les TIC en l’ensenyament fruit de la col·laboració de la Biblioteca de la FPCEE al número 31 del 2013 de la revista ALOMA. Us remetem al catàleg de la Biblioteca on trobareu molta documentació relacionada amb la temàtica. A continuació, us oferim la relació de revistes que rebem a la biblioteca sobre aquest tema. Posteriorment, hem seleccionat uns quants llocs web que ofereixen recursos educatius en línia per a ser utilitzats lliurement o que poden ser útils per estar al corrent dels avenços en matèria de tecnologia educativa. I, per últim, una relació de grups de recerca capdavanters en aquest tema.
Cerques al catàleg
Revistes
Computers and education: an international journalRevista interdisciplinària sobre informàtica aplicada al desenvolupament de la cognició, l’educació i la formació, des de l’educació primària fins a l’ensenyament universitari. S’hi poden trobar contribucions sobre sistemes d’aprenentatge assistit per ordinador, intel•ligència artificial i les seves aplicacions, hipermèdia, usos dels sistemes avançats de tecnologia de la informació, xarxes, realitat virtual aplicada a l’educació, o l’impacte de la tecnologia educativa en la societat, entre moltes altres matèries. Impact factor: 2,621. Rank: 7/206 (Education & Educational Research) © 2013 Thomson Reuters, 2011 Journal Citation Reports®
Comunicación y pedagogía : nuevas tecnologías y recursos didácticos : InfodidacRevista del Centro de Comunicación y Pedagogía sobre les innovacions tecnològiques del sector educatiu. Ofereix materials i recursos pedagògics. També inclou opinions i experiències sobre l’aplicació d’Internet, la informàtica i els mitjans de comunicació a l’aula.
Comunicar: revista científica de comunicación y educaciónRevista científica d’àmbit llatinoamericà sobre la recerca i l’anàlisi de la comunicació aplicada a l’educació. També tracta la incidència en la societat dels mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació en el context contemporani i la necessitat d’una educació per al seu consum intel•ligent. Impact factor: 0,470. Rank: 138/206 (Education & Educational Research) © 2013 Thomson Reuters, 2011 Journal Citation Reports®
International Journal of Modern Education and Computer ScienceRevista d’accés lliure i arbitrada per experts externs, amb articles originals d’investigació en tecnologia educativa i informàtica, com ara l’ensenyament assistit per ordinador, les xarxes universitàries, l’ensenyament a distància, la formació permanent, etc.
Journal of computer assisted learningRevista de recerca sobre els diferents usos de les tecnologies de la informació i la comunicació aplicats a l’aprenentatge i a l’intercanvi de coneixements. Impact factor: 1,464. Rank: 27/206 (Education & Educational Research) © 2013 Thomson Reuters, 2011 Journal Citation Reports®
Key Data on Learning and Innovation through ICT at school in EuropePublicació (en paper i en línia d’accés lliure) de la Comissió Europea, multilingüe i de freqüència irregular, que ofereix, a mode d’informe, estadístiques i dades sobre l’ús de les TIC en els centres escolars d’Europa: infraestructures, equipaments, xarxes, aplicacions, currículums i programes educatius, etc.
Tecnología y comunicación educativasRevista de lliure accés de l’Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE). Difon els projectes i programes del propi institut, així com treballs sobre tecnologia educativa, educació a distància i comunicació educativa. També inclou informació bibliogràfica, novetats editorials sobre la matèria i esdeveniments, com ara congressos, cursos, etc.
The Journal of literacy and technologyRevista electrònica d’accés lliure, arbitrada per experts externs, i publicada de la Florida Atlantic University. Està enfocada a la relació entre l’alfabetització i la tecnologia en les esferes educacional, laboral, pública i privada de l’individu. Tracta temes com les noves alfabetitzacions o la cultura digital. I acull articles acadèmics i de revisió, des de la recerca fonamental a la pràctica aplicada.
Enllaços
AlexandriaBiblioteca de recursos desenvolupada pel Departament d’Ensenyament. Els materials educatius que ofereix segueixen el model de "Recursos Educatius Oberts": es poden utilitzar, reutilitzar, adaptar i compartir lliurement.
AulaTICBloc que tracta temes d’actualitat (congressos, etc.) sobre la utilització de les TIC per a l’ensenyament i l’ús de continguts didàctics a l’aula d’informàtica.
CeLeKTCenter for Learning and Knowledge Technologies (Suècia). Projectes de recerca centrats en l’aprenentatge per mitjà de les TIC, amb èmfasi en la tecnologia mòbil.
EDU3.CATPortal de recursos audiovisuals educatius, fet pel Departament d’Ensenyament i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. S’hi troba vídeos d’Internet , programes educatius de radio i televisió, editors gratuïts d’àudio, vídeo, fotografia i lloc web, entre altres.
EDU365.CATPortal del Departament d’Ensenyament per a professors, pares i alumnes, amb notícies, agenda, novetats, canals, xats i apartats per nivells educatius. Proporciona eines als alumnes per fer pràctiques, resoldre dubtes o usar llocs web.
HippoCampusProjecte del Monterey Institute for Technology and Education (MITE) adreçat a estudiants d’educació secundària i universitaris. Ofereix recursos educatius organitzats per matèries i que inclouen presentacions multimèdia i simulacions interactives.
ITE, Instituto de Tecnologías EducativasPortal de l'Institut de Tecnologies Educatives, vinculat al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i responsable de la integració de les TIC en les etapes educatives no universitàries. Ofereix enllaços a recursos educatius per al professorat i la comunitat educativa en general, vídeos d’esdeveniments o programes de televisió rellevants, i altres informacions.
MDXMaterials Docents en Xarxa. És un repositori cooperatiu que conté materials i recursos digitals resultants de l'activitat docent que es du a terme a les universitats membres. La finalitat de l'MDX és augmentar la visibilitat i la difusió de la producció docent de les institucions participants, tot contribuint a la innovació educativa, d'una banda, i a l'accés lliure al coneixement, de l'altra.
NROCRepositori de cursos en línia desenvolupats per institucions acadèmiques dels Estats Units per a estudiants d’educació secundària i superior.
Programa eduCAT 2.0En aquesta web s’hi troba totes les actuacions promogudes pel Departament d’Ensenyament per promoure l'ús dels instruments digitals en els processos d'ensenyament i aprenentatge. Totes aquestes actuacions s’han dut a terme a través del programa eduCAT 2.0, que respon a la voluntat de generalitzar l’ús de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) a la totalitat de centres del Servei d’Educació de Catalunya.
RIATERed Iberoamericana de TIC y Educación. Recull projectes de cooperació i intercanvi de recursos educatius, tecnologies educatives i formació del professorat en aquests aspectes. Enfocat a l’enriquiment del patrimoni educatiu digital iberoamericà i gestionat per l’ITE, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
SOPTICServei de la FPCEE que ofereix suport en l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació tant al professorat com als diversos serveis del centre
TIC y educaciónArticles publicats en forma de monogràfic pel portal dedicat a l’ensenyament, Educaweb.
Grups de recerca
AgoraGrup d’investigació de la Universidad de Huelva que treballa en diferents àrees com la intervenció socioeducativa, la tecnologia de la comunicació i de la informació aplicada a l’educació i a l’orientació educativa.
EDULABEl Grup de recerca en educació i TIC de la Universitat Oberta de Catalunya aborda la transformació de les metodologies educatives a rel de la introducció de les TIC en aquest àmbit. Les seves investigacions es concentren en el que considera els elements fonamentals que impulsen aquest procés: el disseny de noves propostes d’actuació, la formació i la capacitació necessària dels actors del canvi i el desenvolupament de les competències de lideratge necessàries per a l’assoliment d’objectius.
EDULLABEl grup d’investigació EDULLAB (Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías de la Universidad de La Laguna) té com a finalitat desenvolupar diferents activitats i projectes relacionats amb l’impuls de l’ús educatiu de les noves tecnologies dins del context universitari i en d’altres nivells educatius.
EduTICLloc web format per tres grups d'investigació de la Universidad de Alicante: EDUTIC-ADEI, EDAFIS, GITE EDUTIC-ADEI-EDAFIS. Investiguen l'educació i les TIC, entre d'altres línies.
GITEEl Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia és un grup de treball i investigació que té el seu principal interès en l’estudi de les noves tecnologies i la seva implementació en els processos educatius formals, no formals i informals.
GITE-USALEl Grupo de Investigación en Tecnología Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca treballa en l’àmbit de la innovació tecnològica educativa i la seva relació amb la formació del professorat.
GreTICEGrup de recerca sobre Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació de la Universitat de Girona. Està constituït per professorat del Departament de Pedagogia que treballa i investiga sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i les seves implicacions des de la perspectiva de l’educació.
Grupo de Tecnología EducativaGrup de recerca de la Universidad de Sevilla dedicat al coneixement de la tecnologia educativa com a mitjà de transformació de l’entorn educatiu.
GTEEl Grup de Tecnologia Educativa de la Universitat de les Illes Balears és un grup d’investigació sobre la relació entre les noves tecnologies i l’educació i sobre l’aplicació de la tecnologia educativa en els processos educatius d’aquesta mateixa universitat.
GTEAEl Grupo de Investigación de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación de la Universidad de Málaga té com a objectiu establir vies de comunicació i desenvolupament entre les noves tecnologies, especialment Internet, i l’educació, la formació permanent i el desenvolupament de les institucions.
ICUFOPAquest grup de la Universidad de Granada desenvolupa línies interdisciplinaris que aprofundeixen a l'intercanvi d'experiències i coneixement en col·laboració.
JovenTICGrup d'investigació interuniversitari format per investigadors de la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya que investiga sobre la construcció col·lectiva que fan els joves dels significats i la seva identitat.
KMIEl Knowledge Media Institute, de la Open University del Regne Unit, té com a propòsit investigar sobre els processos de generar, d’entendre i de compartir el coneixement utilitzant les noves tecnologies, i com, al seu torn, les TIC modelen els diferents processos.
L@TEEl Laboratori d'Aplicacions de la Tecnologia a l'Educació de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, és un grup de recerca interdisciplinari on participen pedagogs i informàtics. En els últims anys el L@TE ha participat en diferents projectes i ha desenvolupat múltiples accions relacionades amb la recerca i el desenvolupament de les TIC aplicades a diversos àmbits i nivells educatius.
PSITICEl Grup de Recerca en Pedagogia Social i Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC) de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Universitat Ramon Llull centra el seu treball en la transformació educativa des de diferents eixos. Els més importants són la innovació pedagògica amb el suport de les TIC i les noves xarxes sociotecnològiques.
RUTE: Red Universitaria de Tecnología EducativaLa Red Universitaria de Tecnología Educativa, és l'associació científica de professors universitaris que imparteixen docència i investiguen les TIC i l'educació.