Breadcrumbs

ResearchID passa a Publons
dl., 05/06/2019 - 16:45

ResearcherID ha deixat d'existir des del passat 15 d'abril i tots els seus perfils públics han passat a formar part de Publons, el que permetrà tenir funcions addicionals com:

- Importar les publicacions des de la WoS, ORCID o amb el gestor de referències bibliogràfiques habitual.

- Actualització automàtica de mètriques de citacions en funció de la Core Collection de WoS.

- Impuls de l'historial verificat de revisió per parells i edició de revistes.

- Descàrrega de l'expedient acadèmic amb el seu impacte acadèmic (autor, editor, revisor ...)