Breadcrumbs

- L’accés a les biblioteques està restringit als estudiants, exalumnes, professors i Personal d’Administració i Serveis de la Fundació Blanquerna i de la Universitat Ramon Llull.

- També podran accedir-hi els membres de la comunitat acadèmica d’altres centres universitaris amb els quals s’estableixi un règim de reciprocitat.

- Si el personal de la biblioteca ho requereix s’haurà de presentar el carnet d’estudiant quan s’entri a la biblioteca. A la biblioteca de la Facultat de Comunicació, els estudiants d'aquesta Facultat han d'entrar amb la targeta blanca d'accés; pel que fa a la resta d'estudiants de la Ramon Llull, per entrar a la Biblioteca de Comunicació és obligatori presentar el carnet de la Universitat .

- El carnet és personal i intransferible.

- La biblioteca és un espai per treballar individualment i en silenci. Per treballar en grup hi estan destinades les sales de treball.

- Cal que mantingueu el silenci i l'ordre dins de la biblioteca.

- No es pot menjar (entrepans, llaminadures, etc.), ni beure, ni entrar ampolles a la biblioteca.

- Heu de desconnectar el telèfon mòbil a l’entrar a la biblioteca.

- Cal que respecteu els llibres i altres materials per poder retornar-los en bon estat. No es permet guixar, ni tan sols en llapis, els llibres.

- El fons de la biblioteca és de lliure accés.

- Un cop consultats els documents deixeu-los damunt els carros de la sala de lectura.

- Heu de complir les normes que es determinen per a la bona marxa del servei. L'incompliment pot suposar la retirada del carnet i l'expulsió de la biblioteca.

- Per ampliar aquesta informació consulteu la política de Préstec i sancions

-Per completar aquesta normativa, vegeu la normativa específica de cada centre.