Guies de recursos

Facultat de Ciències de la Salut

Toxicologia
01/02/2013
Enllaços
American College of Medical ToxicologyDóna informació general d'aquesta entitat i les activitats que desenvolupa, també conté un llistat d'enllaços a pàgines d'interès sobre el tema
Asociación Española de ToxicologíaHi ha informació general de la societat que inclou projectes, congressos, grups de treball i publicacions. Ofereix lligams amb altres entitats relacionades amb la toxicologia, així com alguns recursos d'interés (revistes, beques, etc.)
Biblioteca Virtual de Toxicología SDE/OPSPàgina web desenvolupada per l'Organització Panamericana de la Salud a través de l'Area de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental que recull documentació, bases de dades, publicacions periòdiques, referències bibliogràfiques i legislació sobre toxicologia
BuscatoxRecurs de l'Àrea de Toxicologia de la Universitat de Sevilla. Facilita l'accés a diferents bases de dades d'informació toxicològica (NIOSH, ToxSeek NTP, Toxline) i a la versió espanyola del Glosario de la IUPAC (Asociación Internacional de Química Pura y Aplicada)
European Food Safety Authority (EFSA)Entitat dedicada a la seguretat dels aliments destinats a l'alimentació humana i animal. La pàgina web dóna informació general de la societat i inclou informes, publicacions, grups científics de treball, congressos, enllaços, etc
Food and Drug Administration (FDA)Portal de l'agència dels Estats Units d'Amèrica que controla el comerç de medicaments i aliments
Toxicology Data Network (Toxnet)Base de dades especialitzada en toxicologia, productes químics i àmbits relacionats