Guies de lectura

Facultat de Ciències de la Salut

Acompanyament espiritual del malalt
04/05/2015

El patiment físic i mental d'una persona malalta depèn, entre d’altres variants subjectives, de la pròpia malaltia i de la resistència global del pacient. Paral•lelament al sofriment inherent del procés patològic, una circumstància clau és l’alteració de la vida social. De cop la nostra quotidianitat es veu truncada i sovint ens veiem isolats o mancats dels vincles socials o fins i tot afectius de la manera que estàvem acostumats. En aquesta situació, la pròpia malaltia i els dubtes sobre la recuperació obren camí a l’angoixa. L’edició de l’ Aula de Salut 2015 dedica el seu espai precisament a l’ Acompanyament al malalt des del punt de vista espiritual i també religiós , i com sempre la biblioteca ofereix el seu fons bibliogràfic per complementar aquest diàleg. Esperem que sigui del vostre interès.