Guies de lectura

Facultat de Ciències de la Salut

La Salut i l'Estat del Benestar
06/05/2014

El tema triat per l’ Aula Salut (maig 2014) és la relació entre l’ Estat del Benestar i la Salut . No és casual la tria del tema tenint en compte la crisi actual que arrossega el sistema. Les conseqüents retallades pressupostàries han afectat a tots els aspectes socials: educació, investigació, dependència i, també en gran mesura, serveis sanitaris. Aquest aprimament de l’estat ha afectat directament als ciutadans creant situacions cada cop més extremes. Les conseqüències futures de l'escassetat de recursos i de la polarització creixent entre rics i pobres fan témer un horitzó on l’anomenat Estat del Benestar sembla qüestionat, si més no tal i com el coneixíem fins ara. Quina seria la fórmula alternativa més justa? Quins reptes s'han de plantejar administracions i ciutadans pel que fa a la salut? La present guia us vol presentar una sèrie de documents per conèixer els orígens, les diferents crisis i l’actual confrontació de l’Estat del Benestar i els nous models que s’estan imposant en aquests temps. Esperem que sigui del vostre interès.