Guies de lectura

Facultat de Ciències de la Salut

Els efectes secundaris de la MEDICALITZACIÓ
08/05/2013

Sovint parlem de la medicalització de la nostra societat referint-nos a l’excés en el consum de fàrmacs. De fet, els medicaments s’han erigit en un producte de consum al voltant del qual les patents, el màrqueting i les polítiques sanitàries influencien tant o més que en d’altres mercats.

Els efectes secundaris d’aquesta mercantilització de la salut van més enllà de la interacció de fàrmacs o de la mutació dels virus per fer-se invulnerables enfront dels medicaments. Els laboratoris i les grans indústries farmacèutiques tenen interessos que sovint es contraposen als drets humans i a valors ètics universals. No hem d’oblidar, però, la responsabilitat final del consumidor. Hi ha tractamentsinevitables per salvaguardar la salut, però una vida sana podria evitar moltes prescripcions innecessàries.

En aquest sentit la guia que us presentem es vol fer ressò de la darrera Aula de Salut dedicada a la (des)medicalització . Esperem que la gaudiu.