Breadcrumbs

Normativa

L'accés a la biblioteca està restringit a estudiants, professors, i PAS de la Universitat Ramon Llull.

Per entrar a la biblioteca de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals és imprescindible el carnet de la Universitat. Els estudiants que no pertanyin a la Facultat FCRI, hauran de presentar el carnet de la Universitat, o bé, el DNI + la matrícula; i registrar-se a l'entrada amb el personal de seguretat. Pel que fa als exalumnes s'hauran de donar d'alta, sense cost, a l'associació Alumni (Contacte: Sònia de Jaime soniadr@blanquerna.edu).

Un cop consultats els documents, s'han de deixar damunt els carros de la sala.

En cas de pèrdua d'un document de la biblioteca, haurà de ser restituit i si està exhaurit abonar-ne l'import.

L'incompliment de la normativa que es determina per la bona marxa del servei, pot suposar la retirada del carnet i l'expulsió de la biblioteca segons l'aplicació del règim sancionador recollit en la la Normativa de Règim Disciplinari de la Facultat.