Guies de recursos

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

Recursos per a l'elaboració del TFG de Publicitat i Relacions Públiques
15/10/2013
A quins recursos de la vostra Biblioteca podeu accedir i com heu d'interrogar-los per localitzar la millor informació que existeix sobre un tema determinat.
Infoadex
Alimarket
Factiva
Business Source Elite
TVanuncios
Tesis
Tesis de publicitatTesis disponibles a les Biblioteques de la Universitat Ramon LLull
Tesis de Relacions públiquesTesis disponibles a les Biblioteques de la Universitat Ramon LLull